FANDOM

(Difference between revisions) | Message Wall:RedDogSlay
Line 13: Line 13:
 
{{IconRow|Ingrid|Jin-Guang Sheng-Pu AW|Juubei|Karma (Black)|Kayou AW|Kurama AW2v2|Nagi|CCIcon=1,0,0,0,0,0,7|AWIcon=0,2,0,0,5,0,0|AW2Icon=0,0,0,0,0,6,0|width=50}}
 
{{IconRow|Ingrid|Jin-Guang Sheng-Pu AW|Juubei|Karma (Black)|Kayou AW|Kurama AW2v2|Nagi|CCIcon=1,0,0,0,0,0,7|AWIcon=0,2,0,0,5,0,0|AW2Icon=0,0,0,0,0,6,0|width=50}}
 
{{IconRow|Nataku|Noire|Rakshasa|Reshia|Ryuubi|Saki|Setsuna AW|CCIcon=0,0,0,0,0,6,0|AWIcon=0,0,0,0,0,0,7|AW2Icon=0,0,0,0,0,0,0|width=50}}
 
{{IconRow|Nataku|Noire|Rakshasa|Reshia|Ryuubi|Saki|Setsuna AW|CCIcon=0,0,0,0,0,6,0|AWIcon=0,0,0,0,0,0,7|AW2Icon=0,0,0,0,0,0,0|width=50}}
{{IconRow|Shadia|Shino AW|Sonken Bundai|Sybilla AW|Sylseth|Tenma AW|White Emperor|CCIcon=0,0,0,0,0,0,0|AWIcon=0,2,0,4,0,6,0|AW2Icon=0,0,0,0,0,0,0|width=50}}
+
{{IconRow|Shadia|Shino AW2v2|Sonken Bundai|Sybilla AW|Sylseth|Tenma AW|White Emperor|CCIcon=0,0,0,0,0,0,0|AWIcon=0,0,0,4,0,6,0|AW2Icon=0,2,0,0,0,0,0|width=50}}
   
   
Line 32: Line 32:
 
{{IconRow|Cypria|Daisy|Daki|Doula|Dulphia|Eden|Elene|CCIcon=1,0,0,0,0,0,0|AWIcon=0,0,0,0,0,0,0|AW2Icon=0,0,0,0,0,0,0|width=50}}
 
{{IconRow|Cypria|Daisy|Daki|Doula|Dulphia|Eden|Elene|CCIcon=1,0,0,0,0,0,0|AWIcon=0,0,0,0,0,0,0|AW2Icon=0,0,0,0,0,0,0|width=50}}
 
{{IconRow|Elva|Emilia|Erica|Estrie|Faa|Fermi|Filo|CCIcon=0,0,0,0,0,0,0|AWIcon=0,0,0,0,0,0,0|AW2Icon=0,0,0,0,0,0,0|width=50}}
 
{{IconRow|Elva|Emilia|Erica|Estrie|Faa|Fermi|Filo|CCIcon=0,0,0,0,0,0,0|AWIcon=0,0,0,0,0,0,0|AW2Icon=0,0,0,0,0,0,0|width=50}}
{{IconRow|Finan|Fleurio|Fluffy|Friede|Fuuko|Gellius|Gloria|CCIcon=0,0,0,4,0,0,7|AWIcon=0,0,0,0,0,0,0|AW2Icon=0,0,0,0,0,0,0|width=50}}
+
{{IconRow|Finan|Flamel|Fleurio|Fluffy|Friede|Fuuko|Gellius|CCIcon=0,0,0,0,5,0,0|AWIcon=0,0,0,0,0,0,0|AW2Icon=0,0,0,0,0,0,0|width=50}}
{{IconRow|Gretel|Helena|Homura|Horus|Ignis|Imelia|Irene|CCIcon=0,0,0,0,5,0,0|AWIcon=0,0,0,0,0,0,0|AW2Icon=0,0,0,0,0,0,0|width=50}}
+
{{IconRow|Gloria|Gretel|Helena|Homura|Horus|Ignis|Imelia|CCIcon=1,0,0,0,0,6,0|AWIcon=0,0,0,0,0,0,0|AW2Icon=0,0,0,0,0,0,0|width=50}}
{{IconRow|Isabelle|Itsuki AW2|Jacqueline|Jake|Jessica|Julia|Junon|CCIcon=0,0,0,0,0,0,0|AWIcon=0,0,0,0,0,0,0|AW2Icon=0,2,0,0,0,0,0|width=50}}
+
{{IconRow|Irene|Isabelle|Itsuki AW2|Jacqueline|Jake|Jessica|Julia|CCIcon=0,0,0,0,0,0,0|AWIcon=0,0,0,0,0,0,0|AW2Icon=0,0,3,0,0,0,0|width=50}}
{{IconRow|Karma (Platinum)|Kasumi AW2|Katina|Konoha|Krasil|Lan-Fa|Lateria|CCIcon=0,0,0,0,0,0,0|AWIcon=0,0,0,0,0,0,0|AW2Icon=0,2,0,0,0,0,0|width=50}}
+
{{IconRow|Junon|Karma (Platinum)|Kasumi AW2|Katina|Konoha|Krasil|Lan-Fa|CCIcon=0,0,0,0,0,0,0|AWIcon=0,0,0,0,0,0,0|AW2Icon=0,0,3,0,0,0,0|width=50}}
{{IconRow|Leaf (Valentine's)|Leeanne (Hot Springs)|Lei-Mei AW|Leora AW2|Leticia|Liddy|Lieselotte AW2|CCIcon=1,0,0,0,0,0,0|AWIcon=0,0,3,0,0,0,0|AW2Icon=0,0,0,4,0,0,7|width=50}}
+
{{IconRow|Lateria|Leaf (Valentine's)|Leeanne (Hot Springs)|Lei-Mei AW|Leora AW2|Leticia|Liddy|CCIcon=0,2,0,0,0,0,0|AWIcon=0,0,0,4,0,0,0|AW2Icon=0,0,0,0,5,0,0|width=50}}
{{IconRow|Lilia|Lin|Lina|Liza|Longji Gongzhu|Louise|Lucia|CCIcon=0,0,0,0,0,0,0|AWIcon=0,0,0,0,0,0,0|AW2Icon=0,0,0,0,0,0,0|width=50}}
+
{{IconRow|Lieselotte AW2|Lilia|Lin|Lina|Liza|Longji Gongzhu|Louise|CCIcon=0,0,0,0,0,0,0|AWIcon=0,0,0,0,0,0,0|AW2Icon=1,0,0,0,0,0,0|width=50}}
{{IconRow|Lucille|Lumian|Lychnos AW|Lyla|Lythtis|Mammon|Maribel|CCIcon=0,0,0,0,0,0,0|AWIcon=0,0,3,0,0,0,0|AW2Icon=0,0,0,0,0,0,0|width=50}}
+
{{IconRow|Lucia|Lucille|Lumian|Lychnos AW|Lyla|Lythtis|Mammon|CCIcon=0,0,0,0,0,0,0|AWIcon=0,0,0,4,0,0,0|AW2Icon=0,0,0,0,0,0,0|width=50}}
{{IconRow|Meiling|Melvina|Mine|Miranda|Miruno|Mithria|Momiji|CCIcon=0,0,0,0,5,0,0|AWIcon=0,0,0,0,0,0,0|AW2Icon=0,0,0,0,0,0,0|width=50}}
+
{{IconRow|Maribel|Meiling|Melvina|Mine|Miranda|Miruno|Mithria|CCIcon=0,0,0,0,0,6,0|AWIcon=0,0,0,0,0,0,0|AW2Icon=0,0,0,0,0,0,0|width=50}}
{{IconRow|Nadia|Nephty|Palfy|Phonia|Pirika|Quill|Racua AW2|CCIcon=0,0,0,0,0,0,0|AWIcon=0,0,0,0,0,0,0|AW2Icon=0,0,0,0,0,0,7|width=50}}
+
{{IconRow|Momiji|Nadia|Nephty|Palfy|Phonia|Pirika|Quill|CCIcon=0,0,0,0,0,0,0|AWIcon=0,0,0,0,0,0,0|AW2Icon=0,0,0,0,0,0,0|width=50}}
{{IconRow|Raichi (School)|Ramii AW|Raven|Reanbell|Regina|Rikka|Rindou|CCIcon=1,0,0,0,0,0,0|AWIcon=0,2,0,0,0,0,0|AW2Icon=0,0,0,0,0,0,0|width=50}}
+
{{IconRow|Racua AW2|Raichi (School)|Ramii AW|Raven|Reanbell|Regina|Rikka|CCIcon=0,2,0,0,0,0,0|AWIcon=0,0,3,0,0,0,0|AW2Icon=1,0,0,0,0,0,0|width=50}}
{{IconRow|Rischelte|Roana|Rorone|Sakuya|Sandra|Saoshu|Sarasa|CCIcon=0,0,0,0,0,0,0|AWIcon=0,0,0,0,0,0,0|AW2Icon=0,0,0,0,0,0,0|width=50}}
+
{{IconRow|Rindou|Rischelte|Roana|Rorone|Sakuya|Sandra|Saoshu|CCIcon=0,0,0,0,0,0,0|AWIcon=0,0,0,0,0,0,0|AW2Icon=0,0,0,0,0,0,0|width=50}}
{{IconRow|Saris|Sayo|Sephire|Sera|Seven|Shade|Shelt|CCIcon=0,2,0,0,0,0,0|AWIcon=0,0,0,0,0,0,0|AW2Icon=0,0,0,0,0,0,0|width=50}}
+
{{IconRow|Sarasa|Saris|Sayo|Sephire|Sera|Seven|Shade|CCIcon=0,0,3,0,0,0,0|AWIcon=0,0,0,0,0,0,0|AW2Icon=0,0,0,0,0,0,0|width=50}}
{{IconRow|Shuuka|Siena|Skylle|Sonken Chuubo|Sukuha|Suzune|Taigong Wang|CCIcon=0,0,0,0,0,0,0|AWIcon=0,0,0,0,0,0,0|AW2Icon=0,0,0,0,0,0,0|width=50}}
+
{{IconRow|Shelt|Shuuka|Siena|Skylle|Sonken Chuubo|Sukuha|Suzune|CCIcon=0,0,0,0,0,0,0|AWIcon=0,0,0,0,0,0,0|AW2Icon=0,0,0,0,0,0,0|width=50}}
{{IconRow|Tial|Tyr|Viera|Vine|Wangfei Ren AW|Yurina|Zenobia|CCIcon=0,0,0,0,0,0,7|AWIcon=0,0,0,0,5,0,0|AW2Icon=0,0,0,0,0,0,0|width=50}}
+
{{IconRow|Taigong Wang|Tial|Tyr|Viera|Vine|Wangfei Ren AW|Yurina|CCIcon=0,0,0,0,0,0,0|AWIcon=0,0,0,0,0,6,0|AW2Icon=0,0,0,0,0,0,0|width=50}}
  +
{{IconRow|Zenobia|||||||CCIcon=1,0,0,0,0,0,0|AWIcon=0,0,0,0,0,0,0|AW2Icon=0,0,0,0,0,0,0|width=50}}
   
   

Revision as of 22:45, June 2, 2020

Nendoroid Sybilla Render
Saphire Units
Meteor Icon
Black Units

Melee

Altair AW2v2 Icon
Anatolia AW2v2 Icon
Anya Icon
Augusta AW Icon
Berna (Bride) Icon
Cornelia AW2v1 Icon
Cynthia Icon
AW IconAW2 IconAW2 IconAW2 Icon
Dark Knight Icon
Diana Icon
Dine AW Icon
Dorania Icon
Eldora Icon
Grace AW Icon
Hibari Icon
CC IconCC IconCC IconAW2 IconAW2 Icon
Ingrid Icon
Jin-Guang Sheng-Pu AW Icon
Juubei Icon
Karma (Black) Icon
Kayou AW Icon
Kurama AW2v2 Icon
Nagi Icon
CC IconCC IconAW IconAW IconAW2 Icon
Nataku Icon
Noire Icon
Rakshasa Icon
Reshia Icon
Ryuubi Icon
Saki Icon
Setsuna AW Icon
CC IconAW Icon
Shadia Icon
Shino AW2v2 Icon
Sonken Bundai Icon
Sybilla AW Icon
Sylseth Icon
Tenma AW Icon
White Emperor Icon
AW IconAW IconAW2 Icon


Ranged

Anna Icon
Anna (Idol) Icon
Anna (Swimsuit) Icon
Anna (Uniform) Icon
Anna (Waitress) Icon
Ashera AW2v1 Icon
Claris Zeinburg Icon
AW2 Icon
Dorothea Icon
Eleonora Icon
Estelle Icon
Eterna AW2v1 Icon
Farne (Bride) Icon
Faust Icon
Fiore Icon
AW2 Icon
Hakunokami AW Icon
Kikyou Icon
Koharu AW Icon
Lapis AW2v2 Icon
Liana AW2v1 Icon
Lilica Icon
Metus Icon
AW IconAW IconAW2 IconAW2 Icon
Moltena AW2v1 Icon
Nicole Icon
Reflet AW Icon
Rinne AW2v2 Icon
Risley AW Icon
Saval Icon
Shinomiya Komachi Icon
AW IconAW IconAW2 IconAW2 Icon
Towa Icon
Xing-Fu Icon
Platinum Units

Melee

Ada Icon
Akane Icon
Aleese Icon
Alma Icon
Amelie Icon
Azami Icon
Belphe Icon
CC Icon
Bestla Icon
Carrie (Swimsuit) Icon
Charlotte Icon
Charmy Icon
Chloe Icon
Claudia Icon
Cypria (Christmas) Icon
CC Icon
Cypria Icon
Daisy Icon
Daki Icon
Doula Icon
Dulphia Icon
Eden Icon
Elene Icon
CC Icon
Elva Icon
Emilia Icon
Erica Icon
Estrie Icon
Faa Icon
Fermi Icon
Filo Icon
Finan Icon
Flamel Icon
Fleurio Icon
Fluffy Icon
Friede Icon
Fuuko Icon
Gellius Icon
CC Icon
Gloria Icon
Gretel Icon
Helena Icon
Homura Icon
Horus Icon
Ignis Icon
Imelia Icon
CC IconCC Icon
Irene Icon
Isabelle Icon
Itsuki AW2 Icon
Jacqueline Icon
Jake Icon
Jessica Icon
Julia Icon
AW2 Icon
Junon Icon
Karma (Platinum) Icon
Kasumi AW2 Icon
Katina Icon
Konoha Icon
Krasil Icon
Lan-Fa Icon
AW2 Icon
Lateria Icon
Leaf (Valentine's) Icon
Leeanne (Hot Springs) Icon
Lei-Mei AW Icon
Leora AW2 Icon
Leticia Icon
Liddy Icon
CC IconAW IconAW2 Icon
Lieselotte AW2 Icon
Lilia Icon
Lin Icon
Lina Icon
Liza Icon
Longji Gongzhu Icon
Louise Icon
AW2 Icon
Lucia Icon
Lucille Icon
Lumian Icon
Lychnos AW Icon
Lyla Icon
Lythtis Icon
Mammon Icon
AW Icon
Maribel Icon
Meiling Icon
Melvina Icon
Mine Icon
Miranda Icon
Miruno Icon
Mithria Icon
CC Icon
Momiji Icon
Nadia Icon
Nephty Icon
Palfy Icon
Phonia Icon
Pirika Icon
Quill Icon
Racua AW2 Icon
Raichi (School) Icon
Ramii AW Icon
Raven Icon
Reanbell Icon
Regina Icon
Rikka Icon
CC IconAW IconAW2 Icon
Rindou Icon
Rischelte Icon
Roana Icon
Rorone Icon
Sakuya Icon
Sandra Icon
Saoshu Icon
Sarasa Icon
Saris Icon
Sayo Icon
Sephire Icon
Sera Icon
Seven Icon
Shade Icon
CC Icon
Shelt Icon
Shuuka Icon
Siena Icon
Skylle Icon
Sonken Chuubo Icon
Sukuha Icon
Suzune Icon
Taigong Wang Icon
Tial Icon
Tyr Icon
Viera Icon
Vine Icon
Wangfei Ren AW Icon
Yurina Icon
AW Icon
Zenobia Icon
CC Icon


Ranged

Agnes Icon
Aida Icon
Amy Icon
Anita Icon
Aoba Icon
April Icon
Aquamarie Icon
CC Icon
Bashira AW Icon
Beatrica Icon
Belinda Icon
Belzetta Icon
Benibotan Icon
Blanche AW Icon
Camilla Icon
AW IconAW2 Icon
Camilla (Christmas) Icon
Candy Icon
Cenote Icon
Chydis Icon
Clarice Icon
Corin Icon
Dolce Icon
CC IconCC IconCC Icon
Echidna Icon
Eir Icon
Elias Icon
Eliza Icon
Figuneria Icon
Floga Icon
Fran Icon
CC Icon
Hana Icon
Helmine Icon
Holly Icon
Houtou Icon
Hyuna Icon
Ilios AW Icon
Isla Icon
CC IconAW Icon
Janna Icon
Kagura Icon
Kanon Icon
Kanon (Christmas) Icon
Karin Icon
Katara Icon
Kokoro Icon
CC IconCC Icon
Koyomi Icon
Lehren Icon
Len Icon
Leona Icon
Lepuru Icon
Linaria Icon
Lumedia Icon
CC IconCC IconCC Icon
Maple Icon
Marle Icon
Marnie Icon
Mei-Hua Icon
Memento Icon
Meredith Icon
Mia Icon
Minette Icon
Mordiberte Icon
Odette Icon
Oscar Icon
Paula Icon
Pippin Icon
Prim Icon
CC Icon
Psyche Icon
Pupuru Icon
Rachel Icon
Reve Icon
Revy Icon
Ricola Icon
Rita Icon
CC IconCC Icon
Rumaria AW Icon
Ryuryu (Valentine's) Icon
Rösel Icon
Sabrina Icon
Sanara (Platinum) AW Icon
Saria Icon
Sereina Icon
CC IconCC IconAW IconAW Icon
Shiho Icon
Shinato Icon
Shushu (Hot Springs) Icon
Shushu Icon
Sill Icon
Solais (Platinum) AW Icon
Solano Icon
CC IconAW Icon
Sonia AW Icon
Spica Icon
Supura Icon
Suzune Icon
Totono AW2 Icon
Velty Icon
Verdinath Icon
AW IconAW2 Icon
Victoria Icon
Vivian Icon
Waltz Icon
Wonder Heart AW Icon
Yuno Icon
Zilva Icon
CC IconCC IconCC IconAW Icon
Gold Units

Melee

Abel Icon
Anemone Icon
Aria Icon
Bernice Icon
Betty Icon
Boris Icon
Carrie Icon
Chizuru Icon
Conrad Icon
Cuterie Icon
Dorothy Icon
Ehret Icon
Ertel (Christmas) Icon
Erun Icon
Filine Icon
Frey Icon
Garrett Icon
Georg Icon
Gina Icon
Goliah Icon
Gordeaux Icon
CC Icon
Guren Icon
No Icon
Julian Icon
Kaname Icon
Katie AW2 Icon
Kojurou Icon
Leaf Icon
CC IconCC IconAW2 Icon
Leeanne (New Year's) Icon
Mao (Yukata) Icon
Margaret Icon
Marie Icon
Matilda Icon
Mischa (School) Icon
Momo Icon
CC IconCC Icon
No Icon
Phyllis (Yukata) Icon
Raichi Icon
Renarde (Halloween) Icon
Ricardo (School) Icon
Sabein Icon
Stella Icon
CC IconCC Icon
Themis Icon
Viktor Icon
Zaram Icon


Ranged

Barbastroff Icon
Bella Icon
Calliope (Dress) Icon
Claire Icon
Cloris Icon
Cyrus Icon
Daniela (Yukata) Icon
CC Icon
Fedora Icon
Fuuka Icon
Fuuka (New Year's) Icon
Giovanni (School) Icon
Iris Icon
Iris (New Year's) Icon
Kururu Icon
CC IconCC Icon
Laurier Icon
Leda Icon
Maurette Icon
Maya (Swimsuit) Icon
Mehlis Icon
Mel Icon
Mistel Icon
CC IconCC Icon
Mitra Icon
Monica Icon
Natalie Icon
Noel Icon
Pickle Icon
Rilke Icon
Rino Icon
Robert Icon
Ryuryu Icon
Sharqi (Valentine's) Icon
Soleil Icon
Soma (New Year's) Icon
Stray Icon
Vincent Icon
CC IconCC Icon
Xiao Icon
Yuyu Icon
Zola Icon
CC Icon
Chibi Units

Melee

Chibi Dorothy Icon
Chibi Jin-Guang Sheng-Pu Icon
Chibi Konoha Icon
Chibi Liddy Icon
Chibi Mireille Icon
Chibi Shu-Xian Icon
Chibi Wurm Icon


Ranged

Chibi Frederica Icon
Chibi Lapis Icon
Chibi Mel Icon
Chibi Soma Icon
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.